Проведение аукционов 2013 г.

Протокол № 3,4 от 13.01.2013

Протокол № 1 от 15.01.2013г.

Протокол №2 от 15.01.2013г.

Протокол № 5 от 13.02.2013г.

Протокол № 6 от 13.02.2013г.

Лот № 13 от 13.01.2013г.

Аукционная документация лот №1 от 01.04.13г.

Аукционная документация лот №2 от 01.04.13г.

Аукционная документация лот №4 от 01.04.13г.

Аукционная документация лот №5 от 01.04.13г.

Аукционная документация лот №3 от 23.0

protokol_9_ot_26.04.2013g. (11,85kb)

протокол № 10 от 26.04.13г.

протокол №11 от 26.04.13г.

protokol_7_ot_26.04.2013g. (11,79kb)

протокол № 8 от от 26.04.

протокол №12 от 25.05.2013г.

протокол №13 от 25.05.2013г.

аукционная документация лот №8,14 от 01.06.2013г.

протокол №14-15 от 24.06.2013г.

аукционная документация лот №6 от 01.06.2013г.

аукционная документация лот №7 от 01.06.2013г.

аукционная документация лот №9 от 01.06.2013г.

аукционная документация лот №12 от 01.06.2013г.

протокол № 16 от 30.07.2013г.

протокол № 17 от 30.07.2013г.

протокол № 18 от 30.07.2013г.

протокол №19 от 30.07.2013г.

протокол № 20 от 30.07.2013г.

Протокол №21 от 30.08.2013г.

Протокол №22 от 30.08.2013г.

Протокол №23 от 30.08.2013г.

Протокол №24 от 30.08.2013г.

Протокол №25 от 30.08.2013г.

Протокол №26 от 30.08.2013г.

Аукционная документация №13 от 10.10.

Аукционная документация №14 от 05.11.2013г.

Протокол №27 от 08.11.2013г.

Протокол №28 от 05.12.13г.

Протокол №29 от 05.12.13г.

Протокол №30 от 05.13г.

Аукционная документация №15 от 17.12.2013г.